Een website is de belangrijkste bron van informatie en voor velen de manier om omzet te genreren. Wil je topposities behalen in Google, dan moet jouw website feilloos presteren. Een goede website is geen momentopname, maar een constant proces. Je online presentatie vormt ook je online visitekaartje.

Website bouwen, waar te beginnen?

Bij het laten ontwikkelen van een website is het zaak dat je eerst het doel van je website bepaalt; waar moet de website voor worden gebruikt? Is het doel het opzetten van een webwinkel, het schrijven van een blog of is de website puur informatief? Voor ieder type website is een ander Content Management Systeem (CMS), ofwel backoffice van een website, handig. De meest bekende content management systemen zijn onder meer Magento voor webshops, Wordpress voor de typerende blogstructuur, of Umbraco voor een solide contentwebsite. De kosten van het laten ontwikkelen van een website hangen natuurlijk ook af van de functionaliteit, het gebruikersgemak en het visuele ontwerp. 

Waterval of agile

Vervolgens moet je bepalen met welke methode, waterval of agile, je je website wilt laten ontwikkelen. Bij de waterval methode wordt door het ontwikkelteam er in fases aan het eindproduct gewerkt. Fase 1 wordt eerst helemaal afgerond voordat er aan fase twee begonnen word. Het ontwikkelteam vraag per fase toestemming aan de opdrachtgever, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er in de tussentijd geen veranderingen meer doorgevoerd hoeven worden. Tussen de fases door is er weinig contact tussen de opdrachtgever en het ontwikkelteam. Kom je vervolgens in fase 5 tot de conclusie dat je tocht niet helemaal tevreden bent met de voortgang of toch nog veranderingen wil doorvoeren, moet eerst het aantal voorafgaande fases opnieuw worden doorlopen. Deze vorm van ontwikkelen is dus niet erg flexibel en werkt vaak vertragend.

Scrum

Een team dat een project uitvoert volgens de Agile werkwijze, gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, is hier niet huiverig voor maar weet hier juist behendig op in te spelen. Een voorbeeld van agile ontwikkelen is de scrummethode. Een Scrumteam is zelfsturend en betrekt de gebruiker en de opdrachtgever bij het proces. Er vindt voortdurend overleg plaats tussen opdrachtgever en ontwikkelaar. Snelle, heldere inzichten en duidelijke verwachtingen voor alle partijen leveren het gewenste product, op de juiste tijd. Door de intensieve manier van werken worden project vaak sneller, voordeliger en kwalitatief beter opgeleverd dan met de watervalmethode. 

Lees meer